TRƯỜNG THCS SƠN HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười 7, 2017 4:28 chiều

Năm học 2017-2018 là năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với phương hướng chung: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. “Tiếp tục đổi mới phương pháp day hoc và cải cách hành chính ngành”, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Hướng dẫn số 537/ PGDĐT, ngày 7 tháng 09 năm 2017 của PGDĐT Cẩm Xuyên, ngày 05/10/2017 Trường THCS Sơn Hà đã long trọng tổ chức “Hội nghị Cán bộ, Công chức – Viên chức năm học 2017 – 2018” nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2017, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; Tổng kết công tác thi đua năm học 2016-2017, phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018;

Sau khi thảo luận khách quan, dân chủ, Hội nghị đã đưa ra nghị quyết thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

B3

B2

B4

B5