TRƯỜNG THCS SƠN HÀ, HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH

Sunday, 25/09/2022 - 18:01|
Trường THCS Sơn Hà đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch covid-19

CHI BỘ TRƯỜNG THCS SƠN HÀ - SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM "MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI" CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Thực hiện Kế hoạch số 63/HU, ngày 21/7/2022 của Huyện uỷ Cẩm Xuyên; Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 01/8/2022 của Đảng bộ xã Cẩm Hà; Kế hoạch số 442/KH-GD&ĐT, ngày 02/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam” của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ươngĐảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 05/8/2022 Chi bộ Trường THCS Sơn Hà tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lê chủ nghĩa xã hội” của Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Những nội dung trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” giúp cho đảng viên nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn huyện, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, xây dựng đất nước, quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

(Một số hình ảnh về buổi sinh hoạt chuyên đề)

 

Tác giả: Trường THCS Sơn Hà
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 09 : 3.369
Năm 2022 : 7.707