Mã gv, mật khẩu trường học kết nối.

dsGiaovien (1) BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO PHẦN MỀM TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI STT Mã giáo viên Mật khẩu Họ tên Giới tính Ngày sinh Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Địa chỉ 1 GV.15711.002 BbEoWFVa Le ngoc tuyen Nam 18/05/1976 Toán Tổ trưởng Bộ…

CƠ CẤU TỔ

TỔ: VĂN – SỬ – ĐỊA  1  Bùi Thị Thanh Hoài Ngày sinh:  23/08/1978 Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Thường trú: Cẩm Hưng -Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Điện thoại:  0944913415 Email: