Mã gv, mật khẩu trường học kết nối.

dsGiaovien (1) BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO PHẦN MỀM TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI STT Mã giáo viên Mật khẩu Họ tên Giới tính Ngày sinh Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Địa chỉ 1 GV.15711.002 BbEoWFVa Le ngoc tuyen Nam 18/05/1976 Toán Tổ trưởng Bộ…
IMG_1709

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2015, tổ Văn – Sử – Địa trường THCS Sơn Hà tổ chức chuyên đề ” ” VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 – 1975″ theo mô hình trường học mới.