Mã gv, mật khẩu trường học kết nối.

dsGiaovien (1) BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO PHẦN MỀM TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI STT Mã giáo viên Mật khẩu Họ tên Giới tính Ngày sinh Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Địa chỉ 1 GV.15711.002 BbEoWFVa Le ngoc tuyen Nam 18/05/1976 Toán Tổ trưởng Bộ…

CƠ CẤU TỔ

TỔ: TOÁN – LÝ – TIN  1  Lê Ngọc Tuyến Ngày sinh:  18/05/1976 Quê quán: Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Thường trú: Cẩm Thịnh -Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh Điện thoại:  0912142358 Email:  nhuthuc74@gmail.com 2 Phan Xuân Tứ Ngày sinh: 20/10/1980 Quê quán: Cẩm Xuyên –…