Thơ hay: KHUYẾT ĐỂ TRÒN

     KHUYẾT ĐỂ TRÒN Trên bục giảng mỗi ngày thầy đứng Cũng là khi em chập chững vào đời Viên phấn trắng có bao điều kỳ lạ Tay run run kỷ niệm…