CHUYÊN ĐỀ TỔ VĂN

Thời gian:     1 buổi, từ 14h ngày 11 tháng 11 năm 2015. Địa điểm:      Trường THCS  Sơn Hà ( Phân hiệu Cẩm Hà)  Tải giấy mời:     giay moi chuyên đề môn ngữ Văn