Thơ hay: KHUYẾT ĐỂ TRÒN

     KHUYẾT ĐỂ TRÒN Trên bục giảng mỗi ngày thầy đứng Cũng là khi em chập chững vào đời Viên phấn trắng có bao điều kỳ lạ Tay run run kỷ niệm…

Mã gv, mật khẩu trường học kết nối.

dsGiaovien (1) BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO PHẦN MỀM TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI STT Mã giáo viên Mật khẩu Họ tên Giới tính Ngày sinh Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email Địa chỉ 1 GV.15711.002 BbEoWFVa Le ngoc tuyen Nam 18/05/1976 Toán Tổ trưởng Bộ…